Gizlilik Politikası

Lütfen Jetrik lisanlarını, ürünlerini, hizmetlerini, servislerini, mobil uygulamalarını ve web sitesini kullanmadan önce mutlaka Jetrik Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyun. Herhangi bir lisansımızı, ürünümüzü, hizmetimizi, servisimizi, mobil uygulamamızı ve web sitemizi kullanmaya başladığınızda her iki dokümanda da bulunan tüm şartları ve politikaları kabul etmiş olursunuz. Jetrik kullanım şartlarını ve gizlilik politikalarını kabul etmiyorsanız; Jetrik lisanslarını, ürünlerini, hizmetlerini, servislerini, mobil uygulamalarını ve web sitesini kullanmamalısınız.

  1. KAPSAM

Bu sözleşme JETRIK YAZILIM A.Ş.’nin (Jetrik olarak da anılacaktır.) lisansladığı, ürettiği, ürettirdiği, satışını, kiralamasını yaptığı, ücretsiz olarak dağıttığı tüm yazılımları, mobil uygulamaları, web sitesi hizmetlerini, internet servislerini, sunucu hizmetlerini, ödeme alma alt yapılarını, üçüncü parti entegrasyon yazılımlarını, donanım ürünlerini ve hizmetlerini kapsar. Bu ürünlerden herhangi birini kullandığınızda Jetrik Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.

  1. TARAFLAR

2.1. Jetrik: Jetrik ürünlerini lisanslayan, hizmetlerini, servislerini, mobil uygulamalarını, web sitesini ve entegrasyonlarını yöneten Jetrik Yazılım A.Ş.’yi temsil eder.

2.2. Satıcı: Jetrik lisanslarının, ürünlerinin, hizmetlerinin, servislerinin, mobil uygulamalarının ve web sitesinin kullanımına aracılık eden, Jetrik Yazılım A.Ş.’den tamamıyla bağımsız çalışan, destek ve kurulum hizmetleri veren şirket ve kişileri temsil eder.

2.3. Üçüncü Partiler: Jetrik’un entegrasyon yaptığı, Jetrik’un bazı ürünleriyle entegre çalışan tamamıyla Jetrik’tan bağımsız çalışan şirket ve kişilerin ürettiği yazılım, uygulama, cihaz, servis ve hizmetleri temsil eder.

2.4. Kullanıcı(Üye): Jetrik’un lisanslı ürünlerini, hizmetlerini, servislerini, mobil uygulamalarını veya web sitesini kullanan şirket ve kişileri temsil eder.

  1. GİZLİLİK POLİTİKASI

3.1. Kullanıcı ve satıcı internet ve bilgisayar ortamlarının %100 güvenli bir ortam olmadığını bilir, bu gibi ortamları hukuka aykırı kullanan 3. kişilerin varlığından haberdardır. Jetrik 3. kişilerin hukuka aykırı faaliyetlerini önleyici tedbirler alsa da bu %100 koruma sağlamaz. Kullanıcı ve satıcı bu riski bilir ve kabul eder.

3.2. Jetrik ürünlerinde ve hizmetlerinde kullanılan her türlü içeriği kullanıcı ve satıcı kendi oluşturur. Bu bilgilerin doğruluğundan ve yasalara uygunluğundan sadece kullanıcı ve satıcı sorumludur.

3.3. Jetrik bazı ürün ve hizmetlerini kullanıcıya ve satıcıya kullandırmak için kullanıcıdan ve satıcıdan isim, soyisim, eposta, telefon, adres, ticari unvanı ve marka bilgilerini talep edebilir. Kullanıcı ve satıcı Jetrik ürünlerini ve hizmetlerini kullanmak için bu bilgileri kendi izniyle verir. Ürünlerin ve hizmetlerin kullanımı için oluşturulmuş şifre bilgileri kullanıcı ve satıcıya bildirdiği eposta yoluyla iletilir. Ürün ve hizmetlerin kullanımı için oluşturulmuş şifrelerin güvenliğinden kullanıcı ve satıcı sorumludur. Bu bilgileri yetkisiz 3.kişilerle paylaşamaz. Paylaşılması durumunda doğacak zarardan Jetrik sorumlu değildir.

3.4. Jetrik’un üçüncü partilerle yaptığı anlaşmalar sonucunda kullanıcı ve satıcı üçüncü partilerin ürünlerinden yararlanmak, sağladığı hizmetleri, ürünleri kullanmak isteyebilir ve gizlilik içeren bilgilerini bu üçüncü partilerle paylaşmak durumunda kalabilir. Bu durumda Jetrik, kullanıcı ve satıcının üçüncü partilerle yaptığı anlaşmanın bir tarafı değildir. Üçüncü partilerin verdiği hizmetlerin ve güvenliğinin tek sorumlusu üçüncü partiler, kullanıcı ve satıcıdır.

3.5. Jetrik, yasalar gerektirmediği sürece ırk, etnik kimlik, din, siyasi ve felsefi düşünce, fiziksel ve ruhsal sağlık ile ilgili bilgileri kesinlikle talep etmemektedir. Bu gibi bilgilerin Jetrik ürünlerinde kullanımından sadece kullanıcı ve satıcı sorumludur.

3.6. Jetrik ürünlerinin lisanslanması için kullanılan eposta ve bilgiler kullanıcının gerçek bilgileri olmalıdır. Satıcılar kullanıcı bilgileri yerine kendi bilgilerini lisanslama için kullanamazlar. Kullanıldığı tespit edilirse lisans iptali veya askıya alma sebebi sayılacaktır. Kullanıcılar böyle bir durum tespit ederlerse gerçek bilgilerini Jetrik’a eposta ile bildirmek zorundadır.

3.7. Jetrik ürünlerine erişim şifreleri kullanıcıya eposta yoluyla gönderilir. Bu bilgilerin korunması kullanıcının sorumluluğundadır. Jetrik ürünlerinin iç kullanım yetkileri lisans sahibi tarafından belirlenir. Bu bilgilerin yetkisiz kişilerle paylaşılması durumunda ortaya çıkacak maddi ve manevi zarardan Jetrik sorumlu değildir.

3.8. Jetrik, kullanıcının ve satıcının ürün ve hizmetleri kullanmak için verdiği bilgileri iletişim kanalı olarak kullanabilir. Kullanıcıya ve satıcıya telefon, eposta ve adrese posta yoluyla direkt veya dijital olarak bilgilendirme yapabilir. Kullanıcı ve satıcı kendisine telefon, eposta ve adrese postalama yoluyla yapılacak her türlü bilgilendirme ve pazarlama faaliyetlerine izin verdiğini kabul eder. Kullanıcı ve satıcı istediği zaman bu faaliyetlerin tümünü veya bir kısmını sonlandırmak için Jetrik’a başvurabilir.

3.9. Kullanıcı ve satıcı, Jetrik ürün ve hizmetlerinin kullanımını sonlandırması sebebiyle Jetrik’ta bulunan tüm kayıtlı bilgilerinin silinmesini talep edebilir.

3.10. Jetrik ürünlerinin ve hizmetlerinin kullanılması ya da herhangi bir bölümden yararlanılması için ad, soyad, adres/yaşanılan yer, IP bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası vb. kişisel veriler Jetrik’ a verilmiş, kaydedilmiş olabilir. Kullanıcı ve satıcı vermiş ve açıklamış kaydetmiş olduğu kişisel verilerin Jetrik’a açık olacağını dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduğunu, kaydettiği her bilginin, içeriğin Jetrik’a karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılır. Kullanıcı ve satıcı, seçmiş olduğu paylaşım seviyesi ile kişisel verilerini ve gönderdiği içeriği diğer kullanıcılarla veya üçüncü kişilerle paylaşmayı seçerse, kaydettiği her bilgi ve içeriğin diğer kullanıcılara ve üçüncü kişilere karşı da gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılır.

3.11. Jetrik Türkiye Cumhuriyeti 6698 sayılı kanun kapsamında hareket eder ve yasaları uygular. Kişisel verilerin kullanılması bu kanunla düzenlenmiştir.

3.12. Jetrik gizlilik politikası ile ilgili sorularınızı info@Jetrik.com a iletebilirsiniz.